Logo.png

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ТА ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНИХ АКЦІЙ ВІД «ОЧЕВИГОДА» на замовлення АТ "УКРСИББАНК"

  1. Основні положення

1.1. Даний документ є Загальними Умовами та Правилами рекламних акцій «ОЧЕВИГОДА», що проводиться на замовлення АТ "УКРСИББАНК" і присвячена стимулюванню клієнтів (учасників Акцій) до розрахунків за допомогою онлайн-банкінгу та платіжними картами АТ "УКРСИББАНК" (окрім карток на бізнес потреби) в торгових і сервісних мережах в Україні та за кордоном. Дана Акція є складовою частиною довгострокової Акції «ОЧЕВИГОДА» від АТ «УкрСиббанк».

1.2. Замовником Акцій є публічне акціонерне товариство "УКРСИББАНК" (далі – Банк).

Адреса: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12.

1.3 Виконавцем Акцій є ТОВ «КЕЕ Лояльність і Винагороди» (далі – Виконавець). Адреса

місцезнаходження Виконавця: Україна, 04071, м. Київ, вул. Дегтярна, 7, офіс 41.

Для проведення Акції Банк та/або Виконавець мають право залучати третіх осіб.

1.4. Замовник та Виконавець можуть використовувати для інформування потенційних і

діючих учасників Акцій короткий мобільний номер 729, а для реєстрації учасників Акцій–

веб-сторінки Акції.

2. Період проведення Акцій визначається окремо для кожної акції і вказується в смс повідомленні, на веб-сторінці та в офіційних правилах для кожної акції (надалі – «Строк проведення Акції», «Період Акції» або «Тривалість Акції»).

3. Учасники Акції

3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни, як України, так і

нерезиденти України, які мають посвідку на постійне проживання, які відповідають всім

переліченим нижче критеріям:

є держателями платіжних карт (окрім карток на бізнес потреби), емітованих Банком для використання фізичними особами (надалі – «Картка»),

запрошені Виконавцем до участі у Акції через СМС на мобільні телефони, згідно

бази даних клієнтів Банка,

свідомо і добровільно погоджуються на участь у акції шляхом не-відмови від участі через веб-сторінки Акції,

повністю погоджуються з Правилами (надалі – «Учасники Акції»).

не є співробітниками або близькими родичами співробітника Банку чи підприємства-Виконавця Акції.

3.2. Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати в ній участь особи, які не

відповідають вимогам п. 3.1. даних Правил.

3.3. Виконавець і Банк Акції не беруть на себе жодних зобов’язань щодо того, що будь-який

клієнт чи користувач платіжних карток Банку обов’язково буде залучений до Акції. Також

Виконавець і Банк Акції не зобов’язуються включити всіх бажаючих до числа Учасників

Акції за їх бажанням.

4. Умови участі в Акції

4.1. Для здобуття права на отримання Подарунків Акції Учаснику необхідно протягом періоду Акції (п. 2.2. даних Правил) виконати умови, які вказано на сторінці реєстрації Акції (короткому варіанті Правил акції), та/або у СМС-запрошенні Учасника для кожної окремої групи учасників Акції. Виконавець і Замовник Акції залишають за собою право (але не обов’язок) винагороджувати учасників Акції, які ще не виконали умови Акції цілковитоповністю, але наблизилися до виконання таких умов.

4.2. Не відповідають умовам Акції та не включаються в розрахунок з метою встановлення

факту досягнення Учасником кількості Транзакцій щодо умов Акції:

4.2.1. транзакції, здійснені до 00:00 дати отримання Учасником СМС-запрошення до

реєстрації у Акції або після 24:00 дати останнього дня певної конкретної акції згідно СМС-

запрошення та інформації на сайті Акції, за Київським часом;

4.2.2. транзакції з отримання готівки через банкомати/пристрої самообслуговування/пункти

видачі готівки та/або інших кредитно-фінансових установ;

4.2.3. перекази коштів з рахунків Карток на рахунки фізичних осіб (якщо в умовах акції окремо не вказано, що такі перекази враховуються) ;

4.2.4. транзакції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім платіжної

картки, емітованої АТ "УКРСИББАНК", відкритої на ім’я учасника Акції.

5. Подарунки Акції

5.1. В якості Подарунків Акції виступає гарантована Виконавцем і Замовником можливість учасника отримати винагороду, вказану на сторінці реєстрації Акції (короткому варіанті даних Правил Акції), та/або у СМС-запрошенні Учасника для кожної окремої групи учасників Акції.

5.2. Загальна кількість гарантованих Подарунків визначається окремо для кожної Акції і вказується у повних правилах Акції.

5.3. Виконавець виступає податковим агентом при врученні подарунків та здійснює

оподаткування вартості Подарунків Акції та Головних Подарунків Акції відповідно до вимог

чинного законодавства України.

5.4. Характеристики Подарунків Акції визначаються на розсуд Виконавця та Банка і можуть

відрізнятися від зображень в рекламно-інформаційних матеріалах, із збереженням їх приблизних

закупівельної вартості і споживчої цінності. Заміна Подарунків/Головних Подарунків Акції

грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом на розсуд Учасника не допускається.

Подарунки Акції обміну та поверненню не підлягають.

5.5. Виконавець та Банк беруть на себе доставку Подарунків на адресу учасників, що здобули право на їх отримання.

6. Порядок визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків

Акції:

6.1. Визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції

проводиться Виконавцем у співробітництві із Банком наступним чином:

6.1.1. Не пізніше 10 робочих днів із дати закінчення Акції Банк надає

Виконавцю перелік номерів мобільних телефонів Учасників Акції, які здобули право на

Подарунок (згідно п. 4 Правил) у форматі 380 (без пробілів та інших розділових знаків; кожен номер має бути з нового рядка в форматі XLS або tхt) (надалі –

Номери мобільних телефонів), а також кількість та суму Транзакцій, що відповідають кожному із телефонних номерів учасників Акції.

6.1.2. Дані переліки формуються наступним чином: Банк шляхом співставлення відомостей з

Бази Транзакцій за період Акції визначає Учасників Акції, які виконали умови акції у період Акції з урахуванням вимог п. 4 Правил.

6.1.3. Протягом 1 робочого дня після отримання переліку номерів учасників, що отримали право на Подарунки, Виконавець і Банк затверджують остаточний список учасників Акції для винагородження.

6.1.4. Протягом 3 робочих днів із моменту затвердження списку учасників для винагородження, Виконавець надсилає учасникам, що здобули право на отримання Подарунків Акції, СМС-повідомлення із зазначенням Подарунку і способу його отримання (якщо це потрібно).

6.2. Отримання Учасником права на отримання Подарунків Акції не впливає на можливість даного учасника на отримання всіх наступних Подарунків Акції згідно даних Правил.

6.3. Виконавець і Банк гарантують об’єктивність при визначенні Учасників Акції, які здобули

право на отримання Подарунків Акції. Рішення Виконавця щодо визначення списку

Переможців є остаточним і оскарженню не підлягає.

7. Порядок отримання Подарунків Акції

7.1. Виконавець Акції гарантує надіслання всім учасникам Акції, що здобули право на подарунок, СМС повідомлення яке або вміщує Подарунок Акції (наприклад електронний ваучер на отримання кешбеку), або містить достатньо детальну інструкцію із отримання Подарунку Переможцем.

7.2 Строк придатності права Переможця на отримання Подарунку з моменту його отримання від Виконавця, є обмеженим і зазначається під час передачі Виконавцем повідомлення про Подарунок.

7.3. Особи, які були визначені у встановленому цими Правилами порядку Учасниками

Акції та здобули право на отримання Подарунків Акції, але з причини несправності роботи

мобільного телефону або з інших причин, незалежних від Виконавця/Банка та/або залучених

ним осіб, не могли/не можуть бути повідомленні про умови отримання Подарунків Акції,

автоматично втрачають право на отримання Подарунків Акції.

7.4. У разі відсутності в Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції,

можливості скористатися Подарунком Акції з будь-яких особистих причин в строки,

передбачені даними Правилами, Виконавець та/або Банк не сплачують жодних компенсацій,

пов’язаних з такою неможливістю використання Подарунка Акції.

7.5. Виконавець та/або Банк звільняється від будь-якої відповідальності щодо Подарунків

Акції після їх одержання Учасниками Акції, які здобули право на отримання Подарунків

Акції.

7.6. Виконавець та/або Банк не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею

даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку,

будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені

або були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Подарунків Акції.

7.7. Виконавець/ Банк не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої

Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними.

Якщо будь-який Учасник Акції, визначений Учасником Акції, що здобув право на

Подарунки Акції, із будь-яких причин, що не залежать від Виконавця та/або Банка (в тому

числі, якщо номер телефону або інша інформація про Учасника Акції була змінена, або була

вказана невірно та/або нерозбірливо та інше), не має можливості отримати Подарунок Акції,

такий Учасник Акції не матиме права на отримання жодних компенсацій або інших виплат

від Виконавця/Банка.

7.8. Виконавець/Банк не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб

Учасниками Акції, які здобули право на Подарунки Акції, і прав на одержання Подарунків

Акції. Виконавець/Банк не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-

яких суперечках.

7.9. Виконавець/Банк та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання

форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого

характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції,

інші непідвладні контролю з боку Виконавця/Банка/залучених ними третіх осіб обставини.

7.10. Виконавець/Банк не відповідають за будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з

отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції.

8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення офіційних

Правил та умов Акції на Інтернет-сайті Банка https:ukrsibbank.com/ua/

8.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем/ Банком Акції

протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов

Акції можливі у випадку їх затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що визначений

для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності

з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 8.1. Правил, якщо інше не буде

спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.

9. Інші умови

9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду

Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова

Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від

участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Виконавця/ Банка будь-

якої компенсації.

9.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил,

будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне

рішення приймається Банком.